Министърът на отбраната Стефан Янев: Въпреки системното недофинансиране, армията все още има способности

Служебният министър на отбраната Стефан Янев проведе срещи  с военнослужещи от Втора Тунджанска бригада в Стара Загора, 4-ти Артилерийски полк в Асеновград и 24-та авиобаза в Крумово. С това той продължи своите срещи с личния състав на Българската армия за запознаване с актуалните проблеми на войските.

Първата среща бе с командира на механизираната бригада в Стара Загора бригаден генерал Костадин Кузмов и с ръководството на бригадата. Бяха обсъдени основните проблеми на бригадата, сред които се открои високият процент некомплект, който засяга всички длъжности за войници, сержанти, офицери и цивилни служители и затруднява окомплектоването на формированието с личен състав. Бяха поставени и въпроси за натрупаните голямо количество часове извънреден труд, полаган от военнослужещите, и невъзможността да се използва полагаемият годишен отпуск за 2016 г., недостига на резервни части и консумативи за поддръжката на голямо разнообразие от видове техника; необходимостта от автобуси за превоз на личния състав; трудностите при съхраняването на голямо количество излишна техника; недостатъчната и остаряла екипировка за военнослужещите; необходимостта от ремонт на сградния фонд и др.

В 24-та авиобаза Крумово курсанти, които са на стаж в авиобазата, поставиха въпрос за неизяснения статут на курсантите в Националния военен университет – военнослужещи или обучаеми. Министър Янев обясни, че ще се работи по прецизирането на този въпрос, тъй като той е свързан с финансирането на обучението на курсантите, третирани по два закона – за отбраната и Въоръжените сили на Република България и за висшето образование.

Въпросите за екипировката на военнослужещите, недостигът на резервни части и гориво-смазочни материали, както и за социалния статус на военнослужещите бяха поставени и в трите военни формирования, които посети днес министър Стефан Янев. По особено болезнения въпрос за заплатите на военнослужещите той разясни, че проблемът се дължи на системното недофинансиране на армията през последните 7 — 8 години. Факт е, че заплатите на военнослужещите не са увеличавани от 2009 г. През тези години е увеличен само размерът на порциона от 60 лв. на 90 лв.

„Освен че има системно недофинансиране, нарушен е диалогът между политиците и военната експертиза. Този диалог трябва да се възстанови, както и да се търси обществен дебат, за да може обществото да бъде запознато с проблемите на армията и постепенно да се осигури повишаването на средствата за отбрана до 2 % от БВП“, заяви министър Янев. „На фона на всички проблеми това, че все още армията има способности се дължи на професионализма на военнослужещите от всички видове въоръжени сили“ – подчерта той.

В Асеновград подполковник Красимир Ташев, заместник-командир на 4-ти Артилерийски полк, запозна министър Янев със задачите на формированието. В 24-та авиобаза Крумово брифинг за функциите и задачите изнесе бригаден генерал Димитър Иванов, командир на авиобазата. На срещата в авиобазата присъства и заместник-министърът на отбраната Стефан Петров.

Коментари:

Зареждане ...