Негласувалите в два последователни по вид избори няма да подлежат на санкции. Това следва от днешното решение на Конституционния съд (КС) по жалба на националния омбудсман Мая Манолова, с което се отменя текстът от Изборния кодекс, предвиждащ санкции за негласуващите, съобщи БНР. Гласуването обаче остава задължително. Решението на Конституционния съд е било взето единодушно:

Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 11/2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 242а от Изборния кодекс относно последиците при неупражняване на избирателното право. Съдът прие, че разпоредбата на  чл. 242а от Избирателния кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на  конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38,  чл. 42 и чл. 57, поради което я обяви за противоконституционна. Решението е прието единодушно с 11 гласа.

Пълният текст на решението ще бъде ще бъде публикуван на 28 февруари 2017 г. Следващата седмица ще станат ясни и мотивите на конституционните съдии.
Тезата на омбудсмана Мая Манолова, която сезира КС по казуса, беше, че Конституцията допуска със закон да се уреждат само организацията и редът за произвеждане на изборите, но не и условията за упражняване на избирателното право. Тя обаче нямаше  претенции към въведеното за първи път на президентските избори задължително гласуване.
Конституционалисти коментираха пред «Хоризонт», че няма как да се налагат санкции за право и че е напълно логично магистратите от КС да обявят текста за противоконституционен.
От Централната избирателна комисия посочиха (ЦИК)  подчертаха, че задължението за гласуване остава в сила. Говорителят Александър Андреев обясни какво следва от решениеуто на Конституционния съд:
Един избирател негласувал два последователни пъти в ( на избори), както сега са примерно за Народно събрание, той ще си остане вписан в списъците за гласуване в следващи избори.

Тагове: ; ; ; ; ;