Близо 1 млн. евро е платила България по осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) през 2016 г., съобщава БГНЕС, като се позовава на справка на Министерството на правосъдието.

 

Точната сума, която държавата е платила миналата година след като е била осъдена за погазени права, е 960 100 евро или 1 877 800 лв.

 

Част от компенсациите са по приятелски споразумения и едностранни декларации, а тези по осъдителните решения са 854 800 евро.

 

Отделно от това през 2016 г. МП е сключило общо 268 споразумения за обезщетения за бавно правосъдие по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и на Закона за съдебната власт. Платени са 604 648 лв. по 243 от споразуменията. Сумата е близо с 200 000 лв. по-малка от 2015 г., когато са платени 794 720 лв. по 289 споразумения.

 

«Видно от статистиките на ЕСПЧ, през последните 5 години България трайно е извън първата десетка на страните с най-много висящи жалби пред ЕСПЧ. По официални данни през 2016 г. България е на 16 място по брой висящи жалби със 718 жалби, като тази положителна тенденция се дължи и на въведения през 2012 г. компенсаторен механизъм», посочват от Министерство на правосъдието.

 

От там са припомнили, че през 2015 г. Комитетът на министрите приключи наблюдението на изпълнението на пилотните решения «Димитров и Хамънов» и «Фингер», както и на 54 други дела, по които беше установено нарушение на правото на справедлив съдебен процес в разумен срок, като счете взетите от българска страна мерки за ефективни и достатъчни. Останалите решения бяха свързани със забавяния заради голям брой заседания пред гражданските съдилища, забавяния пред касационната инстанция или големи интервали между съдебните заседания пред по-малко натоварени наказателни съдилища.

 

Пред Комитета на министрите обаче остават за наблюдение решения, по които проблемите са свързани с продължителността на съдебните производства пред най-натоварените съдилища, закъснения на досъдебната фаза и липсата на ефективно ускорително средство за наказателните дела в двата стадия на процеса.

Тагове: ; ; ;