Вицеадмирал Емил Ефтимов: НАТО ще увеличава интензивността на своите учения на българска територия.

“В глобален аспект изминалата година се характеризирa с динамични, противоречиви и трудно предвидими промени, които намериха своето отражение, както на регионално, така и на национално ниво. Това налага търсенето на многостранни подходи за преодоляване и решаване на новите предизвикателства в областта на сигурността и отбраната.“

 

Това заяви изпълняващият длъжността началник на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов при откриването на годишната конференция на най-старшия по длъжност висш офицер.

 

Той поясни, че тези процеси оказват все по-нарастващо влияние върху отбраната на страната, като част от националната сигурност, която и занапред ще се гради и усъвършенства на базата на членството на България в НАТО и Европейския съюз и се определя от националните интереси.

 
„В този смисъл страната ни, и респективно — Въоръжените сили, следва да са в състояние да посрещнат съвременните рискове и заплахи, като съхранят и надграждат своя потенциал за осигуряване на националната сигурност и принос в условията на колективната отбрана на Алианса и към процеса на изграждане на отбранителни способности в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз”, поясни вицеадмирал Ефтимов.

Тази година конференцията на началника на отбраната е на тема: „Национални ангажименти и произтичащи от тях задачи и отговорности на Въоръжените сили на Република България при организиране и провеждане на поддръжката от страната домакин“.

 

Вицеадмирал Ефтимов посочи, че темата е избрана като са отчетени поставените задачи пред въоръжените сили на страната да гарантират териториалната й цялост и независимост в съюзен и колективен формат.

 

Той допълни също, че като резултат от членството на България в НАТО и Европейския съюз и поетите колективни ангажименти, едно от основните предизвикателства пред страната ни е осъществяването на поддръжката от страната домакин.

В своето приветствие към участниците в конференцията министърът на отбраната Стефан Янев посочи, че конференцията на началника на отбраната, станала вече традиционната за календара на Българската армия, има две основни цели. От една страна, на форума трябва да бъде направена равносметка на извършеното през годината, а от друга — да набележи основни мерки и инициативи, които институциите трябва заедно да предприемат, за да се работи ефективно по ключовите направления за развитието на Въоръжените сили.

„Тенденцията, която наблюдаваме в момента, е НАТО да увеличава интензивността на своите учения на българска територия.

 

Ето защо всички тези, на пръв поглед – малки, практически мерки, свързани с организирането и провеждането на поддръжката от страната домакин, ще бъдат от голямо значение относно имиджа на страната ни и възможността адаптивно да отстояваме сравнително големи войскови подразделения“, заяви министърът на отбраната.

 

Той поясни, че в дългодишен план се предприемат мерки за изграждането на национални способности, които в общото семейство на НАТО помагат за реализацията на цялостна, обща система. Министър Стефан Янев изтъкна положителната цел — да бъдат адаптирани способностите на страната ни, съобразно тенденциите в НАТО, като се търси балансът между наличния ресурс и необходимостта от изграждане на най-нужните и ключови за отбранителната система на България способности.

„Не можем да не споменем и един от най-важните фактори за изграждане на отбранителни способности, а именно – човешкия. Може много да говорим за модернизация, за необходими ресурси, за нови платформи, но без адекватна подготовка, екипировка и тренировка на личния състав, както и неговата лична мотивация, едва ли бихме могли да достигнем пълния спектър на отбранителните способности, който сме заложили“, категоричен бе министър Стефан Янев.

Участие в първия ден на конференцията взеха също заместник-министърът на отбраната Стефан Петров, главният секретар на президента на Република България Димитър Стоянов, съветникът на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност бригаден генерал Данчо Дяков, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Пламен Атанасов, постоянният секретар на отбраната Добромир Тотев, командващият на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командирите на видовете Въоръжени сили – генерал-майор Андрей Боцев, генерал-майор Цанко Стойков и контраадмирал Митко Петев, висши офицери – представители на България във военните структури на НАТО и на Европейския съюз, командири на военни формирования, ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра, директори на дирекции в Министерство на отбраната и Щаба на отбраната, както и представители на министерствата на външните работи, вътрешните работи, финансите, транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавната агенция за „Национална сигурност“.

Информацията е на Министерството на отбраната на България

Тагове: ; ; ; ;