10-та европейска среща на комунистическите и работническите партииБългария ще бъде домакин на европейската конференция срещу антикомунизма.

 

Конференцията, организирана от Европейската комунистическа инициатива (в която участват над 40 комунистически и работнически партии от цяла Европа), ще се проведе през октомври 2017-та година в София.

 

Нашата страна има най-силни шансове за домакинство поради две причини. Първата е предстоящото ни председателство на Съвета на Европа.

 

Втората – приетият на първо четене антикомунистически закон, който се обявява срещу исторически символи и факти от българската история и регламентира преследването на комунистите и тяхната дейност.

 

Конференцията срещу антикомунизма ще се занимава с въпроси, свързани с начините на противодействие на антикомунистическите кампании в Европа, възстановяване на обективната истина за социализма през ХХ-ти век – без идеализации и субективно тълкуване. Ще се говори за следствията от империализма.

 

Решението за конференцията бе взето в Брюксел по време на 10-тата Европейска комунистическа среща и последвалия пленум на Европейската комунистическа инициатива.

 

Срещата се проведе на 23 и 24-ти януари 2017 г. в Европейския парламент и на нея присъстваха над 60 души, представящи 42 комунистически и работнически партии от 32 европейски държави.

 

Представени бяха 24 държави-членки на Европейския съюз – всички държави-членки без Естония, Хърватия, Словения и Белгия. В срещата участваха и други европейски държави като Турция, Швейцария, Норвегия, Русия, Украйна, Сърбия, Албания, Беларус.

 

От българска страна взеха участие представители на Съюза на комунистите в България, Комунистическа партия на България и Партията на българските комунисти.

 

Специално изявление по време на срещата на Инициативата направи Павел Иванов – председател на Съюз на комунистите в България.

 

С проведената в Брюксел Европейска комунистическа среща стартираха събитията по отбелязването на 100 години от Октомврийската социалистическа революция.

 

Събитията ще продължат през цялата 2017-та година като двете основни теми ще бъдат историческата роля на Октомврийската революция и разглеждането на капитализма, монополите и Европейския съюз като фактори за кризи, войни и бедност.
weekly-paper-of-the-new-communist-party-of-britainИнициативата на комунистическите и работнически партии (http://www.initiative-cwpe.org/en/info/about/) е форма на сътрудничество между комунистическите и работническите партии в Европа.

 

Инициативата включва комунистически и работнически партии от страните-членки на Европейския съюз, асоциираните страни и други европейски държави. „Инициативата“ има депутати в европарламента.

 

През декември 2016-та година партиите от „Инициативата“ поискаха незабавно оттегляне на антикомунистическия закон и всяко друго преследване на комунистите и тяхната дейност, идеология и символи и обявиха солидарност с българските комунисти в специално писмо. Писмото бе изпратено до Народното събрание и медиите.

 

От българска страна представители в „Инициативата“ е Съюзът на комунистите в България и Партията на българските комунисти – и двете са членове на коалиция „БСП Лява България“.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;