Република България е една от държавите с най-голямо годишно увеличение на държавния дълг, това показват сезонно коригираните данни от Евростат за третото тримесечие.

 

 През третото тримесечие на миналата година ръстът е с 2,1 процентни пункта спрямо същия период на година по-рано. Гърция, Литва, Португалия имат по-голямо увеличение на дълга от България. С най-голям спад на дълга е Ирландия.
Общо държавният дълг в Европейския съюз е намалял до 83,3 на сто от брутния вътрешен продукт. Най-голямо съотношение между дълг и брутен продукт имат в Гърция, следвани от Португалия и Италия.

Тагове: ; ;