Генералният директор на « Руски Експортен Център» Пьотр Михайлович Фрадков прогнозира успех за Русия на международните пазари през 2017 година въпреки санкциите.
» Уверен съм, че новият санкционен пакет няма да повлия на мерките насочени за развитието на износа. Говорейки за санкциите, ние, безусловно обръщаме внимание на някои нюанси, например свързани с разчетите. Когато извършваме разчети по договори с валута ( долари) с нашите контрагенти, разбираме, че към това може да се прикове вниманието»- заяви Фрадков в нтервю за RT.
Пьотр Фрадков коментира още, че Руския експортен център се занимава с бизнес- ориентирана дейност, която не се влияе от въпросите на политическата конюнктура.
Прогнозите на Международният експортен център за социално-икономическо развитие на Русия за 2017 — 2019 предполагат интензивно развитие на руския износ по програмите на Руски Експортен Център.
* Руският Експортен Център се явява държавна институция в подкрепа на износа, основана с подкрепата на правителството на Руската федерация. Центърът се явява «единен прозорец» за работа с износители в сферата на финансовите и нефинансови мерки за подкрепа, включително сътрудничество с ориентирани към индустрията правителствени отдели и министерства.
Като част от работата си, Руският център за експорт предоставя на производителите на неенергийни продукти широка гама от услуги през целия процес на експорта, взаимодейства с ориентирани към индустрията правителствени органи, изготвя предложения за подобряване на бизнес операциите, често взаимодейства с членовете на бизнес обществото и експертите, допринася за преодоляване на бариери и премахване на ограничения от системата.

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;