На днешната дата през 1990 година e арестуван Тодор Живков
Той е обвинен за главен виновник за икономическата криза в България.
На 18 януари е издадена заповед за арестуване на Тодор Живков и други дейци на комунистическата партия, обвинени в подбудителство към национална вражда.

 

На извънреден конгрес – 30 януари – 2 февруари 1990 г., е избран нов председател на Висшия съвет на партията – Александър Лилов, приет е Манифест за демократичен социализъм в България, както и нов устав на партията.
През февруари 1991 г. започва процесът срещу Тодор Живков и Милко Балев.

 

Живков е обвинен, че за периода от 1962 г. до 10 ноември 1989 г. като първи секретар и генерален секретар на ЦК на БКП, председател на Министерския съвет и председател на Държавния съвет е превишил властта и правата си с цел да набави за себе си и други лица облага за 26 516 039 лв.

 

Обвинението срещу Милко Балев е, че за периода 1978-1986 г. чрез използване на документи с невярно съдържание от различни издателства е получил без правно основание 39 392 лв.

 

И двамата са оправдани, поради липса на доказателства.

 

Бъдните поколения трябва да знаят, че България е била индустриална страна, една от 30-те държави, участващи в световния експорт на машини. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат гордост за всяка нация! Без тази памет е невъзможно ново възраждане на България. За високия български индустриален интелект има безброй доказателства.

 

До средата на 20-и век бяхме последни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 г. те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз.

 

Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център “Енергопроект”. Създаден през 1948 г., той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и стигахме върховете на световната енергетика.

 

До 1950 г. България няма металургия. Към 1989 г. вече произвеждахме 3 милиона и 300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургична страна в Света.

 

Българската химия през 1945 г. беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!

 

Към 1989 г. отрасълът вече произвеждаше годишно: – 2,5 млн. т минерални торове – 1 милион тона калцинирана сода – 400 хил. т пластмаси – 1,8 милиона броя автомобилни гуми – 20 хил. т химикали за растителна защита – Преработваше 12 млн. т суров нефт – Имаше 11% от националните промишлени основни фондове. – Даваше 8,5% от националната промишлена продукция – Осигуряваше 20% от постъпленията от западна валута

– Поддържаше 100 000 работни места

 

Машиностроенето е най-ярко показва растежа на индустриалния ни интелект

 

В 1945 г. в България имаше десетина предприятия и 50 работилници с общо 4000 работещи и не повече от 200 инженери.

 

В 1989 г. в отрасъла работеха 730 завода, 430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създаваха нови технологии и машини в 30 научноизследователски института.

 

Транспортното машиностроене

 

Първият български електрокар се появи в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха световните фирми в тази област: “Кларк” – САЩ, “Тойота” – Япония и “Балканкар” – България.

 

 Корабостроенето

от Освобождението до 1945 г. е произвело 86 плавателни съда с обща товароподемност 15 500 тона. Най-големият кораб е бил с товароподемност 800 тона. От 1945 до 1990 г. са произведени 1450 плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона. От износ на кораби спечелихме 2 млрд. щ. д. (5 пъти повече от инвестициите за отрасъла).

 

…Не можем да продължим с изреждане на достиженията по време на социализма, защото са почти неизброими.

 

„Една добра идея, дори лошо осъществена, не е опровергана. Тя е само отложена.“  Стефан Цвайг

Тагове: ; ; ; ;