Генерал Гурко обявява освобождението на Пловдив от турско робство

В началото на м. януари Западният руски отряд, 71 000 войника и 318 оръдия (командир генерал-лейтенант Йосиф Гурко) излиза от София и настъпва в направлението София-Пазарджик-Пловдив-Одрин.

 

Разделен е на 5 колони. Командири са : генерал-майор Николай Веляминов, генерал-майор Павел Шувалов, генерал-лейтенант Николай Криденер, генерал-майор Юрий Шилднер-Шулднер и генерал-майор Комаровски.

 

Авангарда е с командир генерал-майор Виктор Дандевил, а на кавалерията генерал-майор Владимир Клот.

 

Задачата е да пресече пътя за отстъпление на османските остатъчни сили в Тракия, обединени в нова групировка с командар Сюлейман Паша и евентуално да бъдат унищожени.

 

На 2/14 януари руските сили излизат от освободения град Пазарджик. Според разузнавателни сведения доставени от българи, групировката на Сюлейман паша отстъпва по две направления : Пазарджик -Пещера и Пазарджик-Пловдив. През нощта на 3/15 януари колоната на генерал-майор Шувалов преминава р. Марица през брод до с. Айрене (дн. Оризари), а едновременно кавалерийската част на генерал-майор Даниил Краснов по левия бряг на р. Марица доближава Пловдив.

 

Османската отбрана на Кадиевската позиция е пробита.

 

Сюлейман паша решава да отстъпи към Родопите, а за прикритие оставя 40 табура в района с. Дермендере (дн. Първенец) — с. Караагач (дн. Брестник).

 

В Пловдив по заповед на Сюлейман паша в полето между ж.п. гарата и кв. Остромила са избити 80 българи-затворници, участвали в националосвободителните борби.

 

Частта на генерал-майор Краснов успява да премине р. Марица по моста до Кемера за с. Катуница. Колоните на генерал-майор Шувалов и генерал-майор Веляминов настигат османския ариегард при с. Цалаписа и с. Първенец. II-и Драгунски ескадрон (63 драгуни, командир капитан Бураго) от Лейбгвардейския Драгунски полк успява да се вмъкне в Пловдив.

Капитан Бураго

Малък разезд научава от тукашните българи в кв. Кършиака, че в града има повече от 1 000 низами и черкезка конница. Сержант Пономарьов успява да залови в района на ж.п гарата пленник и с действието си предизвиква уплаха, прераснала в паника и изоставяне на позициите.

 

Капитан Бураго незабавно атакува и увлича руските сили. Превземат кв. Мараша, хълма Бунарджика и пощата. Капитан Бураго изпраща донесение за заемането на Пловдив.

 

Сутринта на 16 януари в града влиза генерал-лейтенат Йосиф Гурко с целия си щаб и обявява освобождението на Пловдив.

 

Отслужен е молебен. Главните руски сили незабавно се отправят за атака на прикриващите османски сили в района.

 

Групата на Сюлейман паша е отклонена от направлението Пловдив-Одрин и насочена към Родопите, където се разпада като организирана военна сила.

Паметник за Освобождението на Пловдив от турско робство

Тагове: ; ; ;