Това прогонване скоро ще доведе до факта, че част от Близкия Изток ще остане без християни. Християните в Близкия Изток са общност, чиито корени се намират в зората на първите християнски общини.

 

Дори сирийската православна църква е подложена на опасност от изчезване. Тя е единствената църква в света, в която, както и в миналото, е жив арамейският език, на който е говорил самият Христос. Това изчезване вероятно ще се случи след няколко години, а с това светът ще стане по-беден и по-малко разнообразен.

 

Това, че групи народи и религиозни общности се преместват, не е някакъв феномен. Рядко това се случва доброволно, по-често е резултат от принуда и прогонване. Новото тук е, че това се случва в наше време, което ние така дълго свързвахме с търпимостта и човешки права.

 

За съжаление, тези две ценности вече не съществуват. Но това е само половината от истината по най-важните тенденции на 21 век.

 

Данните, което се отнасят до броя на християните в Близкия Изток, не са точни. Все пак знаем, че в такива страни като Ливан и Египет има както и преди големи християнски малцинства. Вероятно те ще продължат да съществуват в обозримо бъдеще. А в Ирак и Сирия броят на християните ще става все по-малък и по-малък, дори може да се предскаже, че те в близко бъдеще ще се превърнат в измиращо малцинство.

 

Християните в Палестина могат да се окажат в същата ситуация: за последните 40 години, ако вярваме на  Catholic News Agency, техният брой е намалял до 1 % от населението, което е около 4 милиона човека.

 

Берит С. Турбьорнсрюд (Berit S. Thorbjørnsrud), редактор на сборника статии «Християните в Близкия Изток: битка за съществуване», прави следния извод в изданието Vårt Land:

«Християните могат да изчезнат в Сирия, Ирак и Палестина. Това ще бъде историческо събитие».

Има различни причини за това.

В Ирак и Сирия войните превърнаха християните в бежанци. Парадоксално е, но много от тях сега се чувстват в по-голяма опасност в сравнение с времената, когато Садам Хюсеин и Хафез ал Асад с желязна ръка управляваха тези страни.

News Front ПП

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;