СССР в цвят, уникални кадри, 40-те години

Тагове: