От лявата страна са отбелязани джамиите в бившата ГФР, а от дясната страна са същите в бившата ГДР.

Разликата в наличието на джамии в двете части на Германия е очевадна.