В Ленинградското метро — «КРАЯТ НА СВЕТА — МИТ, КРАЯТ НА КАПИТАЛИЗМА — РЕАЛНОСТ»