Характерни черти на нацизма.
— расизъм, особено антисемитизъм, който кулминира в холокоста, както и възвеличаване на „арийската и германската раса“; (срв. расова теория и ариософия), социален дарвинизъм (идеология на неравенството).
— Евтаназия и евгеника, съответно „расова хигиена», като вяра във възможността за „положителна селекция» на една господстваща раса,


— Родство с фашизма, което се показва и в пропагандата,


— Идея за народ-общество (еднонародно общество, Volksgemeinschaft),


определено чрез кръвното родство, в което НЕ трябва да има КЛАСОВИ
противоречия;

 

  • оттам също антимарксизъм, антикомунизъм и антиболшевизъм, също както и антикапитализъм (защото за националсоциализма капиталистическата икономика уврежда връзката с родината и морала на народа),

  • — тоталитаризъм – отклоняване от демокрацията; разбиване на политическите партии, профсъюзите и свободната преса,

  • — широкообхватни правомощия за тайните служби и шпионите; вж. също Гестапо и доносничество

  • — Фюрерство – концентрация на цялата власт и авторитет в едно водещо лице, както и разпростирането на този принцип на останалите йерархически нива,

  • — милитаризъм, “политика на жизнено пространство”, „жизнено пространство на изток“, защита на родната „кръв и земя»

  • — позоваване на “пруските добродетели”, съответно на философията на немския идеализъм.

Тагове: ; ; ; ; ;