«Важно е да се нормализират и да започнат да се развиват двустранните отношения на равноправна и взаимоизгодна основа. Взаимодействието между Русия и САЩ при решаването на глобалните и регионални проблеми отговаря на интересите на целия свят. Ние имаме обща отговорност за гарантиране на международната сигурност и стабилност», — каза Путин.

 

«Но ние разбираме величината на нашата отговорност и наистина искрено сме готови да вземем участие в решаването на световните и регионалните проблеми, разбира се, там, където нашето участие е уместно, наложително и необходимо», — подчерта той.

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;