Днес, в България, на първо четене беше приет „Закон за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“.

 

Според гласуваните от капиталистическото мнозинство промени, символите и посланията на комунизма трябва да се премахнат задължително. Забранява се използването и поставянето на нови комунистически символи. Поправките предвиждат глоби до 2000 лева (при повторно нарушение сумата се удвоява) за лица и фирми, които не спазват новите изисквания.

 

Внесените текстове изискват да се премахват от публични места символи, лозунги, фотоси, надписи, други знаци и предмети от времето на комунизма. Задължението е на всеки – от държавни органи, органите на местно самоуправлението, организации, физически или юридически лица, в чието владение се намират символите.

 

Според проекта, ако заварени предмети или символи не могат да бъдат премахнати веднага, на тях трябва да бъде поставен надпис с текст: „Комунистическият режим в България 9.09.1944-10.11.1989 г. и дейността на БКП са обявени за престъпни със закон, приет от 38-то Народно събрание“.

 

Вносителите са записали в Закона и указания към просветното министерство, университети, училища, декани, преподаватели и учители, да приведат учебниците в съответствие със закона и да възпитават децата обективно за стореното от комунистическия режим.

 

Според вносителите това води до заблуждения на подрастващото поколение и дори до абсурди – „деца да идеализират престъпната дейност на дейци от БКП, пряко отговорни за смъртта и страданията на десетки хора“.

 

Съюзът на комунистите в България и Движение «Че Гевара» категорично осъжда на подобен фашистки акт от страна на българското Народно събрание и призовава цялата демократична общност в страната, Европа и света да изрази своето несъгласие с подобни законодателни инициативи.

 

Заявяваме, че няма сила, която да спре порива на човешкия дух към свобода и независимост.

 

Неотклонно ще отстояваме ценностите на комунистическата идея!

Смърт на фашизма, Свобода на Народа!

Съюза на комунистите в България

Движение «Че Гевара»

 

Призоваваме всички граждани и организации от страната и чужбина да изразят своето несъгласие с този Закон, като изпратят свои протестни писма на адреса на Съюза на комунистите в България – komunisti1919@gmail.com или на адреса на Народното събрание на Република България – тs.тsacheva@parliament.bg или infocenter@parliament.bg.

Тагове: ; ; ; ; ;