Европейската комисия започва съдебно дело срещу България заради неизпълнение разпоредбите за електронните паспорти и разрешения за пребиваване.

България ще бъде изправена пред Съда на ЕС в Люксембург, защото не е създала единно звено за контакт, гарантиращо задължителния обмен на информация според европейското законодателство за сигурността на документите.

Еврокомисията твърди ,че създаването на звеното е задължително, за да служи за обмен на информация, която позволява достъп до изображенията на пръстовите отпечатъци, съхранявани в електронните паспорти и разрешения за пребиваване на граждани на трети държави.

С обмена на сертификати през звената на държавите членки се предотвратява нерегламентираният достъп до биометричните характеристики на индивидите. Липсата на тази мярка у нас лишава останалите държави членки от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти и разрешения за пребиваване.

Срокът за въвеждането на всички единни звена за контакт беше 20 май 2012 г. Във връзка с това през януари 2014 г. комисията изпрати до българските компетентни органи официално уведомително писмо, а през април 2015 г. — мотивирано становище.

Тагове: ; ; ; ; ;