Действията на британските военни могат да се квалифицират като военни престъпления

Действията на британските военни в Ирак попадат под определението военни престъпления. Това се казва в публикувания във вторник ежегоден доклад на прокурора на Международния наказателен съд Фату Бансуд.

 

В документа се отбелязва, че жертви на предполагаемите престъпления са станали 1390 човека: 319 човека са били убити от британските военни, 1071 човека са станали жертва на неправомери действия. Предполагаемите престъпления включат «изтезания и други забранени мерки, а също изнасилвания и други форми на сексуално насилие», които са «били извършвани във военните затвори и други учреждения под контрола на британските военнослужещи в южен Ирак» в периода от 2003 до 2008 г.

 

В доклада се подчертава, че Ирак не е държава, участничка в МНС. Но в съответствие с Римския статут (документ, на който се позовава дейността на съда, бел.ред.), под юрисдикциията на МНС попадат престъпленията на територията на държава, която не влиза в МНС, ако те са извършени от граждани на страни, влизащи в МНС.

 

Великобритания е подписала и ратифицирала Римския статут на 4 октомври 2001 година.

Съответно, юрисдикцията на МНС се разпространява над военни престъпления, престъпления против човечеството и геноцид, извършени на територията на Великобритания или от поданици на Обединеното Кралство от 1 юли 2002 година.

 

 

 

 

Коментари:

Зареждане ...