Министърът на икономиката на Германия Зигмар Габриел за СЕТА:
«Ратифицирането все още не е станало факт, но аз съм сигурен, че националните парламенти на държавите членки на ЕС, в края на краищата ще одобрят споразумението. Според мен СЕТА е едно чудесно споразумение. Смятам за нужно Европа да си извлече поуки от този процес. Надявам се Европейската комисия да не си направи погрешни изводи, като например никога повече да не пристъпва към такива мащабни договорености. В бъдеще мисля, че ще има нужда от още подобни споразумения.

Защото глобалната търговия вече се нуждае от добри и работещи правила: Свободната търговия сама по себе си вече не е достатъчна, по скоро е необходима справедлива и лоялна търговия, с всички институции като участници, например структурите за защита на потребителите, институциите, опазващи правата на трудещите се, както и тези институции опазващи обществените интереси. Този тип структури не трябва да бъде застрашени от натиска на международната конкуренция, а трябва да бъдат защитени и разширени. В посока на всичко това бяха направени големи крачки с подписването на споразумението СЕТА. Всички, които сега критикуват СЕТА преди 10 години искаха точно такива правила».

Тагове: ; ;