Главата на руската делегация на 85-тата Генерална Асамблея на Интерпол, началник на Националното централно бюро ( НЦБ) Интерпол към Министерство на Вътрешните Работи на Русия генерал-майор Александър Прокопчук, беше избран на поста вице-президент на организацията.

 

 

257

 

 

 

Асамблеята протича на индонезийския остров Бали.

 

 

» Гражданин на Русия не само зае поста вице-президент от Европа за първи път, от момента на встъпването на страната ни в Интерпол преди повече от четвърт век, но и беше избран със 127 гласа «ЗА» при едва 10 » против» и 8 въздържали се»- съобщава високопоставен източник от мястото на събитието.

 

 

 

 

prokopchuk

 
( Генерал-майор Александър Прокопчук)
Генералната асамблея на Интерпол избра също ново ръководство на организацията: приемник на поста президент, заеман от французойката Мерей Балестрази, която изпълнява длъжността от ноември 2012 година, стана заместник министърът по обществена сигурност на Китай Мен Хунуей.

 

 

 

Обръщайки се към участниците в гласуването, Прокопчук изрази надежда, че над 30 годишният му опит служба в правоохранителните органи ще бъде в полза на Интерпол.

По време на цялата си кариера руският генерал се е занимавал с борба с икономическите и данъчни престъпления, пране на пари и легализация на престъпни доходи, което според него, е тясно свързано с противодействието на финансирането на тероризма, киберпрестъпността, фалшивомонетничеството и корупцията.

 

 

 

 

258

 

 

В самият Интерпол новият вице-президент, е участвал активно в дейността на редица работно групи и в Европейския комитет на организацията, а преди две години е избран за член на Изпълнителния комитет. Генерал-майор Прокопчук също така е участвал в процеците на вътрешни консултации с представители на страните-членки на Интерпол от всички региони на планетата.

 

 

 

 

 

» В условията на нашият  постоянно изменящ се свят, в който възникват нови глобални заплахи, напълно осъзнавам колко  е важно за Интерпол, да продължава да е винаги няколко крачки пред престъпниците, и възнамерявам да правя всичко по силите си с цел да помогна на Интерпол напълно да реализира потенциала си»,- заяви новият  вице-президент на организацията.

 

 

 

 

 

 

Високопоставеният източник от руската делегация съобщи още, че избирането на Прокопчук говори за високото ниво на сътрудничество на руската полиция с чуждестранните правоохранителни органи.

 

 

 

259

 

 

 

« Това, че началник на Националното централно бюро (НЦБ) на Интерпол МВР Русия генерал-майор на полицията Александър Прокопчук, стана вице-президент от Европа- е своеобразно признание на това високо ниво на взаимодействие, което успя да постигне за малко повече от четвърт век членството в Интерпол първо на СССР, а след това и на Русия»- подчера източникът.

 

 

За 4 дни работа на сесията, е приет бюджета на организацията, избрано е ново ръководство, внесени са поправки в редица нормативно-правови актове, регламентиращи дейността на Интерпол в сферата на организация на международно издирване, а също така, е взето решение за изработване на ясно определени критерии за членство в Интерпол за следващата генерална асамблея.

 

 

» Подкрепата на участниците в сесията получи инициативата на генералният секретар на Интерпол Юрген Щок (Jurgen Stock)

с работно название » Интерпол-2020″. Това е предложената от него след встъпване в длъжност преди две години рефеорма за организацията, която е насочена към повишаване на ефективността и оптимизацията на дейността й, избавяне от несвойствените й функциив интересите на всички почти 200 члена»- добави източникът.

 

 

 

Интерпол ще продължи да развива сътрудничеството си с други международни организации, в частност на Гералната асамблея бяха сключени споразумения с Управлението на ООН по наркотрафика и престъпността и Международната антикорупционна академия, разказа представителят на руската делегация.

 

 

 

260

 

 

 

 

Интерпол — е втората по численост след ООН международна  организация, и най-голямата организация на правоохранителните органи, чийто членове са над 190 държави.

 

 

 

 

 

261

 

 

СССР  става член на Интерпол на 27 септември 1990 година 59-тата сесия на Генералната асамблея. От 1991 година в структурата на МВР СССР започва да действа НЦБ ( Национално централно бюро) на Интерпол.

След разпадането на Съветския Съюз руското НЦБ става правоприемник на съюзното Бюро.

 

 

 

 

 

 

Българска редакция News Front.

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;