Георгий Жуков — маршалът на Великата Победа над фашизма.
Ако не беше Великата октомврийска социалистическа революция, той никога нямаше да има шансовете да стане маршал.
Защо?
Защото е селянче, роден е в село Стрелковка, до Калуга.
Син е на кожар.
Ако не беше ВОСР, Жуков щеше да си бъде един невзрачен кожар…
СССР даде РАВЕН шанс за развитие на всички, дори на бедняците кожари.

Има ли днес трудовият ни народ равен шанс?

Тагове: ; ; ;