«Българино, знай своя род и език…»

 

Първият национален идеал, формулиран от изразителят на  идеята за национално възраждане и освобождение Паисий Хилендарски, един от първите български будители и вдъхновители, който долавя нуждата от «духовен преврат» и призовава народа ни с любов, към просвещение, самоосъзнаване и духовен напредък.

Този национален идеал до днес пази своето значение и смисъл, и ако имаме любовта и уважението към заветите на предците, ще успеем отново да почувстваме мощта на това значение.

 

Вчера, 1 ноември България почете един от най-българските празници- Денят на будителите.

Именно в нашето неспокойно време, такива празници силно ни напомнят, че отговорите на сложните въпроси са прости, че истински ценните неща остават такива, през проверката на времето, и ние винаги трябва да се учим да следваме примера им, и да даваме- от себе си, от душите си, от живота си.

 

 

 

Защото, това ще остане след нас, и това ще бъде нашият малък принос, нашият избор- да бъдем отдадени на идеята, че всеки може да даде най-доброто от себе си, и да го сподели с другите.

 

 

В празника на будителите « Дворът  на Кирилицата»  подари истински урок по родолюбие, събирайки просветни и културни дейци, учители, ученици и гости от различни краища на страната, дошли да отдадат почит към делото на първоучителите Кирил и Методий.

 

 

 

 

14

 

 

Споделеното чувство на гордост и патриотизъм се » дишаше» във въздуха от малки и големи- в храма на буквите, който възвеличава българския дух.

Посрещането на този празник, на такова свещено място, в сърцето на старата Плиска, оживяваща от живия порив, с който идват да се поклонят хората, носи особен заряд.

 

 

Това претворено и споделено усещане, е живо и вдъхновява днес, благодарение на създателят, на единствения в света културно-исторически паметник на българската азбука, Карен Алексанян, който сякаш скромно напомня на всички нас » Има с какво да се гордеете, има какво да почитате, вие сте дали буквите…»

 

 

 

17

 

( Създателят на » Двор на Кирилицата»  Карен Алексанян поднася венец на паметника на Цар Борис Покръстител Български)

 

 

За събуденият патриотизъм, за възраждането на българския дух, създателят на » Двора на Кирилицата» на връх празника на будителите, заслужено беше удостоен с орден «Васил Левски»- най-високото отличие на  Национална Академия за обществени награди.

 

 

 

 

 

«  За залуги и голям личен принос  в патриотичното развитие на българското общество и утвърждаване на православните ценности»

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

( орден » Васил Левски )

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

» Животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност,
от стремеж, само тогава животът е съдържателен и смислен когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят, за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашият народ, в дните на неговото робство, които го водиха към просветата и националната свобода…»

 

 

 

 

 

 

 

Българска редакция News Front.

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;