Едрият капитал не търпи конкуренция. Той се стреми да унищожи всяка алтернатива и да установи контрол над всички ресурси на планетата.

 

Днес управляващите кръгове във САЩ и ЕС полагат огромни усилия, за да запазят доминиращата си роля в световната икономика. НАТО е един от инструментите им, с които те искат да наложат своята воля над независимите държави.

 

Единствената линия на поведение за достойна защита в такава ситуация е следването на държавно-патриотична линия и промяна в социално-икономическата политика.

 

Днес наблюдаваме безпардонност по отношение на геостратегическото управление спрямо България като съседна на Русия държава. Ние се превърнахме в част от неприятелския антируски кръг, в част от американската доктрина за обкръжаване на Русия. Превърнахме се в прифронтова държава, заедно с Полша и Румъния, и предоставихме територията си за функциониращи американски военни бази. НАТО-вският ботуш премаза държавата и суверенитета ни. Българските лидери крещят за някаква „съветска окупация“ и стоварват хиляди тонове въоръжение у нас срещу Русия.

 

Значителна част от българския народ отстоява идеята за икономическо и духовно възраждане на България като контрапункт на предателската външна и вътрешна политика.

 

Значителна част от народа иска връщането на банковата и финансовата система под контрола на държавата, иска национализация на стратегическите отрасли на икономиката, провеждането на нова индустриализация на държавата, спешни действия за възраждането на селското стопанство чрез подкрепа и иницииране на ефективни кооперативи.

 

 

Значителна част от българския народ иска превръщането на България в държава за народа, за социална политика в интерес на всички граждани – достъпна и качествена медицина, достойни заплати и пенсии, контрол над цените на стоките от първа необходимост, културно и ценностно възраждане на държавата, което означава решително противодействие на всякакви антикомунистически и българофобски думи и действия, както и постигането на реално „образование за всеки“.

 

Вярваме, че крахът на България е обратим и можем мирно и бързо да излезем от всеобхватната криза.

 

Днес в света са се възправили една срещу друга две тенденции – от едната страна са глобалистите, а от другата страна – изолационистите. Ние вярваме, е можем да постигнем баланс.

 

 

Вече над 100 години капитализмът е в криза. Тя ту се засилва, ту отслабва. Така беше унищожен и съветския социализъм в края на 20-ти век. Но унищожаването му не премахна системните противоречия. Напротив – кризата се задълбочи. Социалната база на капитализма продължи да се стеснява и няма на света сила, която би могла вече да спре края на настоящата Система.

 

В България тържеството на либералната идеология през 90-те години доведе до огромни загуби. Разпадът на Народна Република България се превърна в истинска катастрофа и трагедия за нашия народ. Либералният фундаментализъм доведе до пиршество на корупцията, до деградация на промишлеността и селското стопанство, до демографски срив и обезлюдяване, до упадък на духовността и ценностната система.

Българският народ е за установяване на справедлив мир между всички народи по света и за премахване на процесите, довели до най-жестоката бежанска криза в историята на съвременния свят.

 

Затова непрекъснато ще се обявяваме срещу агресивните действия на НАТО, САЩ и ЕС, срещу плановете им за завладяване на Близкия Изток. Непрекъснато ще искаме излизането на България от тази финансово-олигархична глутница, в която бяхме запокитени от българските новобогаташи и капиталисти!

 

Вън от НАТО и ЕС!

Тагове: ; ;