Преди година и половина публикувах декларация на правителството ни от 2009 г., в която то декларира, че след направено запитване сред населението, то е съгласно да приеме бежанци.

 

Годината е 2009, предишният кабинет на сегашните управляващи. Аз не съм чула някой да е правил проучване на нагласите на обществото. Не намерих и познат, дал мнение. След това са били отпуснати средства за изграждане на общежития за прием. Но парите са били присвоени.

 

Спомнете си, още когато тръгнаха първите бежански вълни в 2013 г., се говореше, че трябвало да изградим центрове за настаняване и сме декларирали готовност, а центрове нямаше, парите бяха похарчени и никой не можеше да каже къде. Това лято ми се наложи да изчета детайлно Закона за убежищата и бежанците, Закона за влизане, пребиваване и напускане на РБългария от граждани на трети страни, Закона за българските лични документи и този за българското гражданство, както и куп нормативни актове на ЕС във връзка с Регламент Дъблин и Хагската конвенция.

 

В целия този списък, проследявайки първичните форми на тези документи и техните изменения във времето, отчетливо се загнезди в мен мисълта, че всичко е започнало подготовка още поне 20 години преди 2000-та. Още тогава се създават едни и променят други норми, които подготвят почвата, а във времето измененията в законите са добавяли права за тези, които ще дойдат и са премахвали държавните механизми за контрол и противостоене на това, което трябва да се случи. Напр. статут на бежанец, какъвто дават на влизащите у нас, се дава на лица, които в родината си са преследвани поради пол, раса, религия и пр., а на гражданите на страни с гражданска война, война или чужда агресия, какъвто е случаят със Сирия, се дава временен статут. При временен статут те трябва да живеят в отделена зона и да бъдат издържани.

 

След войната тези хора трябва да си отидат. Но ние даваме статут на бежанец и още от първите миграционни вълни говорим за интегриране и в обществения диспут изобщо не се споменава, че ще си идат. От ден първи ни казаха, че ще оправят генофонда ни. А пропо, миналата година се сблъсках със Стратегията за демографското развитие на България, приета преди доста години.

 

Ако не се лъжа, пак при номер 1 на сегашното правителство.

 

В нея за излизане от демографската криза, в следствие на високата смъртност и ниска раждаемост, е заложен прием и интеграция на бежанци. Пише го черно на бяло, от преди кризата в Сирия.

 

Та да се върна на другите документи. Такова нещо като връщане на тези хора по родните им места е старателно избегнато да съществува като текст. Те получават продължително пребиваване за 1 г., след което подават документи за дългосрочно пребиваване (5г.), а след него — постоянно пребиваване или след 5 г. на тази територия, а ако не са излизали 3 — българско гражданство. Няма текст за отпадане на причините за пребиваване. Няма текст за отказ да бъде издадено разрешително за пребиваване или да бъде отнето такова, освен само ако чужденецът е извършил терористичен акт или е заплаха за националната сигурност.

 

Тези хора се ползват с изключително много права извън нашите и с всички права на българските граждани, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство. Първите от тях, до година и половина ще станат български граждани, затова и ни втълпяват всячески, че са завинаги тук и трябва да ги интегрират.

 

И гражданството се взима задължително, според така създадения закон, защото и за него, отказ се получава едва ако е терорист или заплаха за НС.

 

А като граждани, вече могат да бъдат партийно представени, да са избиратели, да бъдат назначавани в силовите министерства — там, където трябва да се борят със заплахите, а може и правителство да си направят.

 

Аз на това му казвам Новите българи.

 

А подготовката за тях е 20 назад.

Любка Каракудова

Тагове: ;