Втвърдяването на политическия контрол над френското общество се осъществява на фона на демонстрацията на безсилието на специалните служби.

 

 

Както признаха шефовете на вътрещното и външното разузнаване на страната, терористичните нападения от 2015 означават «глобално поражение за разузнавателните ни служби». С цел да бъдат анализирани приетите от държавата мерки за борба с тероризма, беше създадена специална парламентарна комисия начело с Жорж Фенек.

 

 

В началото на юли 2016 комисията представи заключенията си, които са изключително критични към действията на  правителството. Посочва се, в частност, липсата на координация между шестте специални служби в състава на различните министерства.

 

Както е известно,почти всички подготвили нападенията терористи са били предварително известна на френските правоохранителни органи, но те не са осъществили необходимия контрол и наблюдения над тях.

 

 

Посочва се също, че при нападението от 13 ноември 2015 вътрешният министър Казньов не е наредил използването на ударната група на националната полиция (FIPN), в резултат от което това елитно поделение, обучено да отразява терористични атаки, е бездействало, а второто такова поделение (RАID) e изпълнявало само спомагателна роля при атаката срещу терористите. В доклада на комисията се акцентира и върху сериозните надостатъци в работата на разузнавателната служба, подчинена на Министерството на правосъдието и действаща сред затворниците.

 

Самия правосъден министър Жан-Жак Урвоа призна пред членовете на комисията, че не е получил нито едно донесение от въпросната служба (в която работят близо 400 души) и, че разузнавателната система в затворите просто не работи.

 

В доклада си, комисията на Жорж Фенек препоръчва създаването общо командване на операциите за отразяване на терористични нападения и обединяването на трите елитни поделения на специалните части. Подчертава се необходимостта от създаването на обща база данни, в която да влязат имената на всички потенциални терористи, известни на френските специални служби, жандармерията и полицията (в момента те са разпределени в различни бази данни, в които се съдържат общо 400 хиляди имена).

 

 

Предлага се също да бъде реформирана цялата система на разузнаването, създавайки в рамките на Вътрешното министерство Генерално управление за териториално разузнаване, чрез сливането на две от разузнавателните служби — на полицията и жандармерията, както и единна служба за координиране дейността на всички антитерористични поделения на министерството, пряко подчинена на вътрешния министър.

 

 

Накрая, Комисията Фенек препоръчва създаването на Национална агенция за борба с тероризма и създаване на длъжността национален директор на разузнаването.

 

 

Според самия Жорж Фенек обаче, правителството е игнорирало всичките и предложения.

Тагове: ; ; ; ;