85% от украинците считат, че не се води активна борба с корупцията в страната. Това съобщава онлайн допитването, проведено от TNS за Националния съвет за Реформи.

 

Ukraine_011043251132

 

Украинците оценяват без оптимизъм перспективите за преодоляване на корупцията. Само 21 % от запитаните вярват, че корупцията ще бъде преодоляна в рамките на 5-10 години.

 

Над една четвърт от запитаните вярват, че корупцията в страната ще бъде преодоляна минимум след 10 години, а 46 % от запитаните въобще не вярват в преодоляването й.

 

 

Над половината от запитаните, 57 %, посочват журналистите и средствата за масова информация като най-корумпирани в страната. 13 % виждат корупция в държавните органи.

 

 

62 % от запитаните твърдят, че борбата с корупцията трябва да започне в съдилищата. Следват правоохранителните органи — 56 %.

 

 

 

Тагове: ;