Картички от издателство «Советский художник» през 1965 година.