Тук персоналът на концлагера Освиенцим отпочива и се весели.
1942 г.

Тагове: ;