Най-после се сбъдна мечтата на дядо Адолф за «чистата арийска раса».