Освалд Шпенглер, авторът на знаменитата книга «Залезът на Европа» (1918 г.) се оказа напълно прав в прогнозата си.

 

 

Но! Все пак има едно НО:

 

 

Първо, той не е отчел, че на Европа няма да й е достатъчна Първата световна война, а малоумно ще поиска и втора, и трета…

 

 

Второ, той не е можел да предвиди мащабите на настоящия катаклизъм: към нарастващото цунами днес е набутана не само Европа, на и западния свят като такъв.

 

 

Ще пропуснем процесите, случващи се в САЩ, и ще се съсредоточим върху Западна Европа — та точно с нея Русия дели общия европейски континент, храстиянската култура и хилядолетната си обща история.

 

Сирийская женщина с плакатом Мы мигранты, мы пройдем на пути к греческой границе

 

 

Според болшинството европейски политици и експерти главните проблеми на съвременна Европа са бежанците и мигрантите от Азия и Африка.

 

 

Действително, проблемът е тотален: той е свързан с разрушаването на традиционния европейски социум, а също с резкия ръст на безработицата, криминалния бизнес и социалната база, която предпоставя неуправляеми протести.

 

 

Протестите ще бъдат тотални. Нивелирането на настоящите политически системи в Западна Европа съдействат за появата на такъв обективен феномен, като т.нар. «младежки балон».

 

 

За първи път този феномен (когато до 30 % от населението на страната се състои от младежи от 15 до 30 години) бе описан още през 2003 година от немския демограф Гунар Хайнзон в книгата «Синовете и световното господство: ролята на терора в подема и падението на нацията».

 

 

Той пише, че «950 милиона африканци и араби окончателно ще погребат Европа и ще я вкарат в средните векове».

 

 

Причината — т.нар. «младежки балон» в Близкия Изток и в Африка, който се надува в противовес на «старческия балон» в Европа и «балона на трудоспособната възраст» в Латинска Америка и Юго-Източа Азия.

 

 

Именно арабско-африканският «младежки балон», а не само войните в региона, както твърди демографът, са причината за нарастващия поток от мигранти в страните от ЕС.

 

Тагове: ; ; ;