До 30 юни държавните болници дължат 406.8 млн. лева, а общинските – 95.4 млн. лева. Дълговете на държавните болници са се увеличили с 33.9 млн. лева спрямо същия период на миналата година, сочи справката.

 

Общият размер на просрочените задължения на държавните и общинските лечебни заведения е 194.4 млн. лева, като 149.6 млн. лева дължат държавните и – 44.7 млн. лева общинските болници.

 

Спрямо същия период на миналата година просрочените задължения на държавните болници са нараснали с 12.9 млн. лева.

 

Общият дълг на държавните болници е 406.8 млн лв, като 30% или 121.5 млн. лева от него болниците дължат на доставчици на медикаменти, а 75.6 млн. лева или близо 19% са към доставчици на консумативи като спринцовки, игли, стави, клапи и др.

Тагове: ;