Омбудсманът на България Мая Манолова заяви по повод задържането и експулсирането от страната на турския бизнесмен Бююк следното:
«Незабавното изпълнение на заповедта за експулсиране на турския гражданин Абдуллах Бююк го лишава от правото му на съдебна защита и противоречи на българското и европейското право, на Конституцията и на Закона за чужденците. 
В закона е казано, че подобни заповеди подлежат на незабавно изпълнение и че жалбата срещу заповедта не спира изпълнението. Но той би могъл да поиска изрично спиране на изпълнението на тази заповед, по което съдът в кратки срокове би могъл да се произнесе, още преди да разглежда по същество тази заповед. Тоест, това би могло да се организира и в условията на спешност, защото очевидно случаят е такъв».

Тагове: ; ; ; ; ; ;