Директорът на Дирекция «Миграция» старши комисар Николай Николов заяви по повод задържането и екстрадирането на турския бизнесмен  Бююк, че всички процедури са спазени.

«Поводът за издаване на заповедта за принудително отвеждане до границата, постъпили данни в Дирекция «Миграция», че лицето Абдуллах Бююк пребивава в страната с невалиден паспорт и писмо от администрацията на президента, че на него му е отказан статут на убежище. Заповедта е издадена на 9-и август. В нея е предвидено непосредствено изпълнение с оглед опасността лицето да се укрие. Последва обжалване, но не спира изпълнението на заповедта».

От началото на 2016 г. от България са изведени 31 турски лица, а на 67 от тях е наложена аналогична мярка.

 

МВР потвърди, че продължава издирването на 36 души, които пребивават на територията на България без редовни документи.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;