След разговорите на президентите на Русия и Турция руският министър на енергетиката Александър Новак коментира проекта «Южен поток»:

Официално предложение от българска страна не е постъпвало. Да водят се такива разговори. Четем в средствата за масова информация за желание на българската страна да създаде на своя територия хъб. Но ние изхождаме от това, че този проект не беше реализиран първо, защото България не даде разрешение за строителство в териториалните си води и че съответно този проект към днешна дата не се реализира.

 

Много зависи тук, включително за доставката на газ и строителството на инфраструктура, от гаранциите, които ще даде Еврокомисията за необходимостта и възможностите за реализация на такава инфраструктура. Тук трябва да има взаимно съгласие и взаимен интерес. Интерес има, необходимо е само да се получи съответното разрешение.

Тагове: ; ; ; ;