Вицепремиерът Меглена Кунева съобщи, че от 1-ви януари 2018 година България поема председателството на Европейския съюз.

 

«По време на нашето председателство ние ще празнуваме 24 май. Мисълта, която ни дава спокойствие и щастие в този момент е, че ще можем да покажем, най-малко на цяла Европа, какво означава да обичаш езика си, да обичаш азбуката си и колко сме горди с нея».

 

Преработеният график на ротационните председателства на ЕС до 2030 година беше приет вчера от Съвета на ЕС.

 

Това се наложи във връзка с излизането на Великобритания от ЕС. Великобритания да се откаже от председателството си през втората половина на 2017 г.

 

Редакцията припомня: 

 

За периода  1 юли — 31 декември 2018 г., Република България за първи път ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз.

 

Председателството се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за период от шест месеца. За да бъде гарантирана приемственост и последователност в работата на Съвета, е създадено „председателско трио“, което изготвя 18-месечна работна програма. България ще си партнира в „триото“ заедно с Великобритания и Естония. 

 

Основните задължения на председателството са да:

 

— организира и ръководи работата на Съвета на ЕС;

— ръководи заседанията на всички нива в Съвета и движи напред дейността на Съвета във връзка с Европейското законодателство;

— насърчава сътрудничеството между държавите членки;

— осигурява непрекъснатост на Дневния ред на ЕС и постигането на общите цели;

— има активна роля във формулиране на приоритети по политиките;

— представлява Съвета на ЕС в отношенията му с другите органи и институции на ЕС, трети страни и общността.

 

Тагове: ; ; ; ; ;