Какви са правата на гражданите, ако полицай ги спре за проверка

Какви са правата на гражданите, ако полицай ги спре за проверкаКакви са правата на гражданите, ако полицай реши да ви спре за проверка и какви са задълженията на органа на полицията:

 

  • Полицаят е длъжен да се легитимира: да покаже своята служебна карта или лична значка, за да знаете, че действително сте спрян от полицейски орган / а не от случаен човек, злоупотребяващ и лъжещ, че е полицай/ и за да бъдете информирани относно кой конкретно ви спира и какво работи в структурите на МВР.

 

  • Личната ви карта може да бъде изисквана в изрично изброени от закона случаи. Чл. 70 от Закона за МВР сочи в кои хипотези полицай и то след като се е легитимирал, може да поиска да удостоверите самоличността си:
  1. ако сте лице, за което има данни, че сте извършили престъпление или някакво друго нарушение на обществения ред;
  2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
  3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
  4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
  5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.

 

 

В никакъв друг случай, полицейски орган не може да ви разпореди да представите документ за самоличност.

 

 

Извън хипотезите по чл. 70 от ЗМВР, полицаят вече не действа като служител на МВР, а като обикновен гражданин,  толкова обикновен колкото аз и вие.

 

 

Ако полицай ви поиска личната карта с аргумент, че го прави, за да се осведоми за данните ви, че да знае кого да съди, че не знам си какво куче и какво било станало с него, че има друг повод, та било то че не се чувства фотогеничен или пък сте красива дама и той желае да разбере коя сте, този полицай действа противозаконно, нарушава чл. 70 от ЗМВР и етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, утвърден от със Заповед № 8121з-348 от 25 юли 2014 г. на министъра на вътрешните работи.

 

 

Самата Конституция на Република България забранява ограничаването на личната свобода и неприкосновеност /чл. 30 от КРБ/ и полицаят, който ви спира поради някаква си негова хрумка грубо не спазва на всичко отгоре и върховния закон на страната ни.

 

 

Накратко, спре ли ви орган на полицията за личната ви карта, без да е налице някой от случаите по чл. 70 ЗМВР, полицаят злоупотребява с власт.

 

 

Ако правата ви са нарушени и полицай е превишил служебните си права, вие имате право да подадете сигнал до Инспектората на МВР и до преките му началници, за да бъде образувано дисциплинарно производство срещу техния служител.

 

 

За всички вреди /имуществени и неимуществени/, които органът на МВР е причинил умишлено, можете да заведете дело, според конкретните особености на казуса – пред гражданския или наказателния съд.

 

 

Статията ми не е насочена срещу полицията като цяло.

 

 

Аз като гражданин на Република България съм получавала защита от служители на МВР и държа да подчертая, че в структурите на министерството работят много професионални кадри.

 

 

На тези мъже и жени, работещи качествено и почтено в изключително трудни условия, мога да кажа само едно: „ПОКЛОН!”.

 

 

Статията ми е насочена към плевелите в системата, към тези, които уронват престижа на професията, към ченгетата с милиционерски манталитет, хранещи се от властта, дадена им от държавата, за да се борят срещу престъпността, а вместо това стават част от нея.

 

 

От тези служители МВР трябва да се отърве, тъй като вече гражданите трябва да се пазим не само да не ни ограбят, да не измамят възрастните ни родители и да не изнасилят старата ни майка или баба, а и от тези ченгета, превърнали се във велможи на правото, без никога да са били блюстители на закона.

 

 

Мисля че Достоевски беше казал:

 

„Дай и на най-дребния човек мъничко власт и той няма да пропусне да я покаже!”

Адвокат Филипова

 

 

Коментари:

comments powered by HyperComments