Членовете на новия Министерски съвет на САР начело с Имад Хамис се заклеха пред Конституцията и президента Баша Асад.

 

Асад приветства членовете на новия кабинет и постави пред тях най-важните задачи за страната.

 

Той посочи, че трудното време, което преживява страната, и големите надежди на сирийския народ стоварват върху правителството двойна отговорност, която изисква изключителни усилия и откровеност, дори ако работата на правителството не отговаря на всички надежди на гражданите.

 

Президентът подчерта необходимостта от общуване с гражданите, за да се усеща истинският «пулс на живота», както и нуждата от постоянен контакт с реалността, определяйки насъщните проблеми на обществото.

 

Подобно общуване ще позволи да се получава и обратна информация за работата на правителството от страна на населението.

 

Но е много важно работата по места да не се ограничава само с декларации към средствата за масова информация, за да не се превръща работата на новия министерски съвет в ущърб на реалната ежедневна дейност.

 

Националите медии трябва да отразяват интересите и да се грижат за гражданите, а не да говорят само от името на правителството.

 

По такъв начин те ще завоюват доверието на гражданите, което на свой ред ще съдейства за подкрепата към правителството и държавните учреждения отдолу.

 

Президентът Асад добави, че приоритет на новото правителство трябва да стане подобряване условията на живот на гражданите. Главната стъпка към това понастоящем е контролът над цените, който контрол трябва да се извърши в тясна координация с населението.

 

Освен това, необходимо е да се запази ценността на националната валута, да се укрепят държавните ресурси чрез мъдър импорт, да се поощри експорта, а също да се развие малкият и среден бизнес в промишлеността и селското стопанство, да се обезпечи справедливо данъчно облагане на частния и държавния сектор, да се контролират и да се икономисват разходите в министерствата, започвайки от разходите на министрите и самите високопоставени чиновници, да се обезпечи разумна държавна подкрепа на минималната потребителска кошница, да се засили ролята в това на държавата.

 

Според Асад, основният въпрос е възстановяването и съвременното преоборудване на жилищния сектор, което незабавно ще се отрази върху икономиката, тласкайки я напред, то ще окаже положително въздействие върху цялото население.

 

Президентът посочи, че особено внимание от страна на правителството трябва да получат семействата на загиналите и ранените военнослужещи от Сирийската армия.

 

Държавните структури трябва напълно да спазват всички техни права, максимално да опростят процедурите. Асад настоя министрите да оказват максимално съдействие по националните проекти, свързани с лечението и рехабилитацията на ранените.

 

За да е налице безпощадна борба с корупцията, подчерта президента Асад, трябва да се определят оптимални задачи по взаимодействието на министрите с държавните учреждения, в това число с парламента.

 

Това ще даде възможност да се привлече към отговорност всеки нарушител без изключение.

 

Необходимо е да се приемат ясни механизми за работа на министерствата със средствата за масова информация и да се формира административно развитие, което отново трябва да донесе полза в борбата с корупцията.

Превод: Петя Паликрушева

 

 

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;