До момента са приватизирани 66 процента от всички държавни дълготрайни активи, индустриалните са приватизирани почти на 100 процента.
Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на парламентарния контрол в отговор на питане на народния представител Иван Иванов.

 

Дончев се позова на статистика, според която в сключените приватизационни договори от началото на процеса е договорено извършването на инвестиции в размер на 7 милиарда лева.

 

„Те можеха да бъдат много повече», подчерта вицепремиерът.

 

По неговите думи, приватизацията в България не протече по най-добрия начин.

Дончев отбеляза, че има останали държавни дружества и дялове, които трябва да се приватизират, но има съпротива.

 

Има също и активи, по които има дебат и при които приватизация не може да бъде коментирана като например ключовите дружества в газовата инфраструктура.

Вицепремиерът уточни, че в преговорите с Европейската комисия е имало предложение за приватизация на «Бултгартрансгаз», но отговорът на правителството е бил «не».

„От влизането в сила на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2002 година към настоящия момент в резултат на осъществен контрол са постъпили близо половин милиард лева», отчете Дончев.

 

Според него, следприватизационният контрол има положително въздействие.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;