100 % от индустрията в България е приватизирана, 66 % от държавните дълготрайни активи

До момента са приватизирани 66 процента от всички държавни дълготрайни активи, индустриалните са приватизирани почти на 100 процента.
Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на парламентарния контрол в отговор на питане на народния представител Иван Иванов.

 

Дончев се позова на статистика, според която в сключените приватизационни договори от началото на процеса е договорено извършването на инвестиции в размер на 7 милиарда лева.

 

„Те можеха да бъдат много повече», подчерта вицепремиерът.

 

По неговите думи, приватизацията в България не протече по най-добрия начин.

Дончев отбеляза, че има останали държавни дружества и дялове, които трябва да се приватизират, но има съпротива.

 

Има също и активи, по които има дебат и при които приватизация не може да бъде коментирана като например ключовите дружества в газовата инфраструктура.

Вицепремиерът уточни, че в преговорите с Европейската комисия е имало предложение за приватизация на «Бултгартрансгаз», но отговорът на правителството е бил «не».

„От влизането в сила на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2002 година към настоящия момент в резултат на осъществен контрол са постъпили близо половин милиард лева», отчете Дончев.

 

Според него, следприватизационният контрол има положително въздействие.

Коментари:

Зареждане ...