Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за концесиите

Народното събрание днес прие на първо четене промени в Закона за концесиите, с които да се предотвратяват т.нар.„вечни“ договори.

 

Законопроектът предвижда Народното събрание да дава разрешението за концесии със срок от 50 или повече години. При общинските концесии, чийто срок е над 25 години, ще се изисква разрешение от Общинския съвет.

 

Вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че законът може да осигури и нови инвестиции. За сроковете на концесиите той коментира.
«Срокът на концесията винаги е отделен критерии за възлагане, което означава, че той е част от конкурентната борба между всички кандидати и ще спечели този, включително който предлага най-кратък срок. И когато се правят фриволни злоупотреби със срока, да обърна внимание уважаеми колеги, че става дума преди всичко за концесиите за строителство».

Коментари:

Зареждане ...