Парламентарната комисия за контрол върху службите за сигурност одобри годишния доклад за ДАНС за миналата година. Агенцията е разполагала с повече пари в бюджета си — малко над 99 милиона лева.

 

Основен проблем в доклада на ДАНС е недостигът на кадри, но до края на миналата година приходите в агенцията са над 140 процента. Най-голям относителен дял имат постъпленията от глоби, имуществени санкции по закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за защита на класифицираната информация. Агенцията отчита, че през миналата година е успяла да улови значимите рискове за националната ни сигурност.

 

Председателят на Парламентарната комисия Димитър Лазаров коментира, че заключенията в доклада съдържат и важни препоръки за кадровото обезпечаване и евентуално възможността да бъдат заложени повече средства за разузнаване догодина.

Тагове: ; ;