Правителството ще определи по-висок размер на социалната пенсия, предаде БНР.  От 1-ви юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, се индексират с 2,6 на сто и социалната за старост, определена по закон с акт на правителството, се увеличава със същия процент. Размерът й е 118 лева и 14 стотинки.

 

Увеличението е с 2 лева и 99 стотинки спрямо сегашните 115 лева и 15 стотинки.

 

Така автоматично се увеличават и размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност —  пенсията за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидвост и персоналната пенсия, както и установените добавки към пенсиите — за чужда помощ и тази за инвалидите от Отечествената война. Всички тези пенсии и добавки са процент от социалната за старост.

Правителството ще определи и размерът на еднократната помощ за първокласниците от бедни семейства. Размерът тази година също остава непроменен — 250 лева. Право на средствата имат семействата на деца, записани за първи път в първи клас. Доходният тест изисква средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 350 лева, а от 1-ви юли тази година 400 лева, което ще разшири обхвата на тези семейства. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, тези с един жив родител, деца, настанени в семейства на роднини, близки и приемни семейства.

Тагове: ; ; ; ; ; ;