Президентът на Русия Владимир Путин разчита, че сътрудничеството между Русия и Израел в годината на 25-годишнината от възстановяване на дипломатическите отношения ще се обогати за сметка на нови инициативи, понастоящем двете страни могат да се гордеят с достигнатото ниво на партньорство.

 

«Сега няма да говоря за разноплановите и в политическата, и в икономическата сфера отношения между Русия и Израел. Искам само да изразя надеждата си за това, че тази юбилейна година на двустранно сътрудничество ще се обогати с нови инициативи. Главното е — у нас има готовност да последователна ритмична работа, насочена към въплъщение в живота на всички наши планове», — каза Путин по време на встъпителната си реч в Болшой театър преди концерта, посветен на 25-та годишнина от руско-израелските дипломатически отношения.

 

 

 

 

Тагове: ; ; ; ;