Съветът за електронни медии разпространи публикация в сайта на регулатора, в която призова УС на БНР да подаде оставка.

 

«Според чл. 16 от договора за възлагане на управление на Българското национално радио, сключен между СЕМ и генералния директор, последният се задължава веднъж на 6 месеца да представя отчет за програмната, технологичната и финансовата дейност на обществената медия, като го оповестява публично. Цялостният отчет на БНР за времето 1 юни 2013 — 29 май 2016 г., по искане на досегашния генерален директор, трябваше да бъде представен на 20 май от 16 часа.

Днес, в ранните следобедни часове, в СЕМ пристигна писмо, съпроводено с болничен лист за деня. Този факт лишава регулатора и обществото от възможността да се запознаят с отчета  за програмната, технологична и финансова дейност на БНР, която се извършва със средства от държавния бюджет.

Отсъствието на представител на ръководството на общественото радио е безпрецедентен акт в историята на регулатора.

Поради ограничените правомощия на СЕМ за санкции, съветниците призоваха членовете на УС на БНР да подадат оставки, като с това да се даде възможност на новоизбрания генерален директор да встъпи в правомощията си, заедно с избрания от него и утвърден от СЕМ екип. Членовете на регулатора остават убедени в професионализма  им и  ще очакват Управителният съвет да постъпи отговорно към Българското национално радио, което е ръководил до сега».

Тагове: ; ;