Тезите на президента на САЩ Барак Обама за изключителността на американската държава и народ са сродни с пропагандата на Третия Райх и са опасност, заяви ръководителят на Конституционния съд на Русия Валерий Зоркин по време на лекцията си на Международния юридически форум в Петербург.

 

«Същата теза за избраността, изключителността и особените глобални права на американската държава и на американския народ, които САЩ отдавна използват във вътрешнополитическата си лексика, в последните години започнаха все по-настойчиво и откровено да се проявяват във външнополитическите документи и изявления на американските официални лица.

 

Подобни тези не могат да не тревожат не само нас, юристите. Всеки непредубеден образован човек ще види в подобни изказвания на Обама почти дословно цитиране на водещите политици и пропагандатори на германския Трети Райх, включително на Адолф Хитлер. Всъщност Обама заявява същото, което по-рано твърдяха немците — за тяхната изключителност и за богоизбраността на Германия, която започна световната война»,- отбеляза Зоркин.

 

 

Според него, подобна позиция се отразява и в настоящите американски концепции във военното планиране, които внушават, че целта на военното строителство и външна политика на САЩ е «да се гарантира такова жизнено равнище и военна мощ, че нито една стана или коалиция от държави да не може да се сравнява с Америка в своя военен потенциал на земята, в морето, във въздуха и в космоса».

 

 

«Това се отразява и във настоящите доктрини за развитие и контрол над средствата за масова информация и електронните комуникации, чиято цел отново е абсолютното доминиране на САЩ в глобалното информационно пространство.

 

Всичко това се заявява открито от страна на Обама във външнополитическите му публични изяви.

 

Той казва, че американците и САЩ, като особена нация и особена държава, имат правото да претендират за значително повече, отколкото всяка друга нация и всяка друга държава.

 

Т.е. той, в пълно съответствие с антиутопията на Оруел, формално не отрича наличието в устава на ООН на принципа за равенството на суверенните държави и народи, но обявява американците и Америка «за значително по-развити» в сравнение с цялото останало население и всички страни на нашата планета», — подчерта ръководителят на Конституционния съд на Русия.

 

 Той оцени «нормотворческия активизъм» на САЩ като «ликвидиране на базовите принципи на международното право».
 Петя Паликрушева

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;