Авторите на документалния филм се противопоставят на тезата на Западната пропаганда, която твърди, че на съвременния етап вече няма работническа класа, няма класи, съответно няма защо да има и класова борба. Авторите доказват наличието на експлоатирана работническа класа, произвеждаща материалните блага в обществото…

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;