Структурните промени и модернизацията на Сухопътните войски на Русия наложиха своя отпечатък върху разузнавателните части.

 

Това ще бъдат леки подразделения за разузнаване, предназначени не за водене на бойни действия, а леки части от вида ISTAR (Intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance).

 

В номенклатурата на НАТО абревиатурата ISTAR се използва за описание на възможностите на конкретното подразделение по отношение на различния вид техническо разузнаване. Както следва от названието, подобни роти и батальони се занимават със събирането на информация, наблюдение над врага, определяне на целите и рекогносцировка.

 

Ползвайки се от собствения опит и от опита на страните от НАТО, руските разузнавачи започнаха да променят облика си. Акцентът вече е върху ефективното получаване на информация, нейната обработка и предаване на адресата, което и доведе до увеличаване броя на техническите средства на разузнаването.

 

Разузнавателният общовойскови батальон от сухопътните войски на Русия замени разузнавателната рота, което вече сигнализира за повишаване ролята на разузнаването.

 

Като цяло се забелязва завой от класическите разузнавателни роти, снабдени с тежки гъсенични бойни машини БРМ-1К. Руските разузнавачи вече са снабдени с леки многоцелеви автомобили ГАЗ «Тигър». Те заедно с камионите КамАЗ са ядрото в транспортното обезпечение за руското разузнаване.

Може да се направи изводът, че разузнавателните руски роти не са предназначени за разузнаване чрез бой. Подразделенията са снабдени също с многоцелеви МТ-ЛБ, който пренася специалната апаратура. Може да се очаква в най-близко време старата техника да бъде заменена с нова.

 

В разузнавателния батальон няма два елемента, играещи важна роля в руското разузнаване: безпилотните апарати и индивидуалните комплекси «Стрелец».

 

Безпилотните апарати, особено от клас микро и мини вече се превърнаха във важен елемент не само в областта на коректирането огъня на артилерията, но също и в тактическото разузнаване. Техника от този род за първи път получиха специалните подразделения, но постепенно те се внедряват в системите на разузнаването в отделните тактически части. Безпилотните летателни апарати също са предоставени на ротите. Това са комплексите за тактическо разузнаване «Орлан», «Застава» и «Елерон». Сложно е да се обозначи тяхното място в организационната структура, но те са вече елемент от разузнавателния батальон.

 

Важен елемент за разширяване на разузнавателно-бойните възможности е комплексът «Стрелец», който, както по всичко изглежда, се използва или се тестува в Сирия.

 

На този етап той и неговите по-усъвършенствани модификации се използват от спецчастите и някои разузнавателни подразделения.

 

Тяхното внедряване в Сухопътните войски на Русия като цяло е само въпрос на време.

 

Още от началото на 2012 година опитите за внедряването на подобно оборудване бе проведено в 5-та Таманска мотострелкова бригада, сега дивизия.

 

«Стрелец» e комплекс, отговарящ на изискванията на мрежово- центричните бойни действия, който в разузнавателна част интегрира елементите на подсистемите на разузнаването, командването и свръзките.

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ;