В 10 часа в сряда българското правителство открива заседанието си, за да разгледа 35 актуални въпроса.

 

Министрите ще вземат решение за приемане на национална отбранителна стратегия и ще одобрят националните програми за развитие на средното образование.

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова е внесла проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МРРБ за настоящата година.

Здравният министър Петър Москов иска изменение и допълнение на наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

 

Финансовият Владислав Горанов е внесъл проект на решение за одобряване на актуализацията за 2016 г. на националната програма за реформи в изпълнение на стратегията „Европа 2020”.

Тагове: ; ;