Правителството предлага на обсъждане постановление за увеличение таксите в Софийския университет «Св. Климент Охридски”,  Университета по архитектура строителство и геодезия и в Пловдивски университет «Паисий Хилендарски”.

 

Повишението ще е в сила само за новоприетите студенти.

 

Таксите за специалностите Право в СУ  — от 500 на 739 лева, Педагогика — от 340 на 485 лв., Админикстграция и управление — от 340 на 380 лв., Филология от 500 на 590 лв.

 

Таксата за година за специалността «Информатика и компютърни науки» скача от 750 на 800 лева, «Обществени комуникации» — от 500 на 560.

 

Повишават се таксите и за Университета по архитектура, строителство и геодезия. Всички специалности там се увеличават от 660 на 700 лв.

 

В Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» хвръкват нагоре  таксите за педагогика, администрация и управление, туризъм и икономика от 420 на 460 лв.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;