Тунелът под Беринговия пролив, свързващ Чукотка и Аляска ще бъде реализиран без значение на съществуващите политически и финансови трудности, той ще донесе значителни ползи за САЩ и Русия.

 

Това заяви президентът на международния Шилеровски институт Хелга Цеп-Ларуш, която участва в конференцията за международното икономическо сътрудничество, организирана в Ню Йорк.

 

Тя сподели още, че идеята за създаването на подземното съоръжение има подкрепата на широк кръг международни специалисти.

 

«Напълно е възможно след 20 години под Беринговия пролив да минава свръхскоростен влак върху магнитна възглавница, така може да се пристигне от Акапулко в Ню Делхи по-бързо, отколкото на кораб, — отбеляза тя. — Този проект определено ще бъде реализиран в бъдеще, той ще съдейства за укрепването на мира между Русия и САЩ».

 

Тя допълни, че проектът ще съдейства за по-активното усвояване на природните богатства както в Далечния Изток, така и в Аляска.

 

«Потенциалът е огромен. Ако деловата общност е по-осведомена за преимуществата, те по-активно ще се включат в проекта».

 

Според Ларуш, тунелът е само един от елеметите на мащабната транспортна система, носеща името «Новия копринен път».

 

Специалистите предлагат да се съедини мрежата от железопътни пътища практически от всички континенти.

 

Специалистите от Шилеровия институт предлагат да се премине от монетарна икономика към реална. За целта, според тях, правителствата на държавите трябва да преобразуват международната валутно-финансова система, което предполага фиксирани обменни курсове, ликвидиране на спекулативните финансови инструменти…

 

След като «площадката бъде разчистена», според Ларуш, трябва да се предоставят крупни държавни кредити за развитието на проекти в областта на технологиите и инфраструктурата, в това число и за «създаването на евроазиатски коридор за развитие, като основа за реконструкцията на световната икономика».

 

Създаването на тази система трябва да се инициира от САЩ, Русия, Китай, Бразилия и Индия, счита Цеп-Ларуш.

Петя Паликрушева