Организационният комитет «Победа» и комисията за ветераните трябва да продължат работата си по практическата подкрепа на ветераните и създаването на условия за по-широк обхват при работата им с младежта, заяви президентът на Русия Владимир Путин.

 

«Нашият комитет в тясно сътрудничество с комисията за ветераните трябва да продължи работата си по решаването минимум на две много важни задачи. Първата — това е практическата подкрепа на ветераните», — каза той по време на заседание на организационния комитет.

 

Путин уточни, че това предполага и подкрепа в геополитически план на всички хора, които са дали своя принос за победата над нацизма.

 

«Трябва да се съдейства за държавна подкрепа, в частност — достъп до качествено медицинско, социално обслужване, без значение на местопребиваването на ветераните», — подчерта държавният глава на Русия.

 

«Втората задача — да се гарантират условия за по-широко въвличане на ветераните в работата с младежта, в това число в рамките на държавната програма «Патриотично възпитание на гражданите на Русия 2016-2020 г.».

 

Путин припомни, че програмата «даде старт на много спортни, музейни, изследователски проекти, изпълни с ново съдържание уникалните традиции в работата с подрастващото поколение в страната».

 

«Трябва да привлечем нашите най-големи просветителски организации, например Руското географско и Руското историческо общества. Те имат сериозен, много добър ресурс за патриотично възпитание и могат да си взаимодействат плодотворно, включително по каузата на комитета «Победа».

Петя Паликрушева

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;